Sông ở trên sông

Cây cầu nước Magdeburg thực ra là một kênh dẫn nước được xây dựng bắc ngang dòng sông Elbe ở gần thành phố Magdeburg, CHLB Đức, nối liền đường thủy giữa lưu vực sông Rhine với thành phố Berlin. Được khởi công năm 1997, cây cầu cùng đoạn kênh nối được hoàn thành sau 6 năm. Khi được đưa vào sử dụng, cây cầu giúp rút ngắn khoảng hơn một nửa quãng đường mà tàu bè phải đi giữa hai khu vực.

Tuyến đường thủy trước kia (chấm đỏ) và tuyến đường mới (chấm vàng)