Cách trấn áp mấy con mèo

Trong họ nhà mèo, “mèo” mẹ thường mang “mèo” con bằng cách giữ gáy của nó bằng miệng. Vì ở gáy của động vật họ nhà mèo có tuyến dây thần kinh, nếu kẹp hệ dây thần kình đó thì “mèo” không thể cử động được.

Mèo
Hổ
Báo
Sư tử