NASA phát hiện chuột trên Sao Hỏa

Bạn nhìn thấy gì ở bức ảnh dưới đây? Một chú chuột? Một chú sóc? Hay…