Mèo tam thể luôn là mèo cái

… trừ trường hợp mèo đực bị đột biến nhiễm sắc thể. Những con mèo tam thể đực thì thường bị vô sinh.

Màu sắc của lông mèo được quy định bởi các gen nằm trên nhiễm sắc thể X, do đó mèo đực (XY) thường chỉ có 1 màu duy nhất, còn mèo cái (XX) thì có thể có 2 hoặc 3 màu lông khác nhau. Mèo tam thể đực bị đột biến nhiễm sắc thể ở dạng XXY (mắc Hội chứng Klinefelter) cũng có thể có 3 màu lông, tuy nhiên chúng thường bị vô sinh (chỉ 1/3000 mèo tam thể đực là có khả năng sinh sản).