Mèo kêu “meo” chỉ riêng với con người

Mèo con khi sinh ra sẽ kêu meo meo với mèo mẹ, nhưng khi lớn lên chúng sẽ không kêu meo meo với bất cứ một con mèo nào khác nữa. Thay vào đó chúng sẽ chỉ kêu meo meo khi giao tiếp với con người. Các nhà nghiên cứu phỏng đoán rằng tiếng kêu meo meo của loài mèo là dùng để vòi vĩnh, do đó chúng sử dụng tiếng kêu đó để đòi hỏi con người phải thỏa mãn các nhu cầu của chúng. Khi giao tiếp với những con mèo khác, chúng sẽ sử dụng một tiếng kêu trầm hơn dài hơn, đôi khi gần giống tiếng gầm gừ trong cổ.