Cây gỗ cao tuổi nhất thế giới

Methuselah là biệt danh được đặt cho một cây thông thuộc loài Pinus longaeva mọc lưng chừng dãy núi Trắng thuộc địa phận hạt Inyo, bang California, Hoa Kỳ. Dựa theo mẫu thử mà các nhà sinh học lấy vào năm 1957 thì cây thông này đã có tuổi thọ khoảng 4789 năm (tức 4852 năm tính đến nay). Nhờ có cây thông này mà các nhà nghiên cứu đã có được mô hình lượng mưa trong khu vực kể từ năm 1983 TCN, dựa vào độ dày mỏng của các vòng tuổi. Vị trí chính xác của cây Methuselah là một bí mật được bảo vệ bởi Cục Kiểm lâm Hoa Kỳ.