Khi còn trong trứng cá sấu con không có giới tính

Giới tính của cá sấu con sẽ dần hình thành phụ thuộc vào điều kiện nơi trứng được ấp. Nếu trứng được ấp ở mức nhiệt dưới 30°C thì tất cả trứng khi nở sẽ thành cá sấu cái, và nếu ấp ở mức nhiệt trên 33°C thì tất cả trứng khi nở sẽ thành cá sấu đực. Nếu khi ấp trứng nhiệt độ dao động ở giữa hai mức trên thì sẽ có một số trứng nở thành cá sấu đực, và một số nở thành cá sấu cái.

Không chỉ trứng cá sấu, mà trứng rùa cũng chịu ảnh hưởng tương tự