Bật lửa ra đời trước diêm

Chiếc bật lửa đầu tiên được sáng chế vào năm 1823 bởi một nhà hóa học người Đức tên Johann Wolfgang Dobereiner. Còn que diêm đầu tiên được sáng chế vào năm 1826 bởi một nhà sáng chế người Anh tên John Walker.

Bật lửa Dobereiner