Bật lửa ra đời trước diêm

Chiếc bật lửa đầu tiên được sáng chế vào năm 1823 bởi một nhà hóa học…