Cả đời Anh-xtanh không bao giờ đi tất

Không hẳn là cả đời, nhưng từ khi còn nhỏ, Anh-xtanh đã ngừng không đi tất nữa cho đến khi mất. Ông thường đi xăng đan hoặc đi giày cao cổ để giấu việc mình không đi tất. Ông nói rằng: “Tôi nhận ra rằng ngón chân cái của tôi luôn chọc thủng một lỗ ở đầu tất, và do đó tôi quyết định không đi tất nữa”.