Hầu hết các con đường ở Nhật Bản không có tên

Người Nhật ghi địa chỉ theo cách khác hoàn toàn với các nước trên thế giới. Thay vì đánh số nhà theo tên đường, người Nhật đánh số nhà theo khu vực. Mỗi thành phố sẽ được chia ra thành từng quận, mỗi quận được chia thành từng khu, mỗi khu được chia thành từng khối nhà, rồi mỗi nhà lại được đánh số. Do đó địa chỉ ở Nhật sẽ là một dãy số, ví dụ: 17-10, Higashi 2-chome nghĩa là tòa nhà số 10, khối 17, tiểu khu 2, quận Higashi; hoặc Asakusa 4-5-10-103 nghĩa là nhà (phòng) số 103, tòa nhà số 10, khối 5, tiểu khu 4, quận Asakusa. Vì không dùng đường để ghi địa chỉ nên Nhật Bản cũng không có nhu cầu đặt tên đường. Một số đường phố ở Nhật có tên riêng nhưng chủ yếu là để kỷ niệm hoặc phục vụ việc vận chuyển hàng hóa, chứ không dùng để định danh.

Mô hình thành phố Kyoto năm 794. Vì được quy hoạch kiểu bàn cờ nên từ thời phong kiến, Nhật Bản đã ghi địa chỉ theo từng ô chứ không đặt tên đường.
Bản đồ Tokyo vào năm 1752. Dễ thấy các khu vực nhỏ đều được quy hoạch theo dạng ô bàn cờ.