Công viên dưới mặt nước tại Áo

Tại bang Styria của Áo có một ngôi làng tên là Tragöß. Cạnh làng có một…

Hầu hết các con đường ở Nhật Bản không có tên

Người Nhật ghi địa chỉ theo cách khác hoàn toàn với các nước trên thế giới.…

Sông ở trên sông

Cây cầu nước Magdeburg thực ra là một kênh dẫn nước được xây dựng bắc ngang…