Ronaldo, Ronaldo, và Ronaldo

Tuyển thủ nổi tiếng thế giới Ronaldinho thực ra có tên là Ronaldo de Assis Moreira.…

Hầu hết các con đường ở Nhật Bản không có tên

Người Nhật ghi địa chỉ theo cách khác hoàn toàn với các nước trên thế giới.…