Hoa mặt khỉ

Loài phong lan Dracula simia và một số họ hàng gần của mình sở hữu những bông hoa giống hệt mặt khỉ, vì thế chúng được gọi là “phong lan mặt khỉ”. Chúng được tìm thấy ở khu vực Trung và Nam Mỹ.