Nước tiểu thực ra không có mùi khai

Nước tiểu bản thân nó không khai cho tới khi được thải ra ngoài. Thậm chí nước tiểu còn sạch hơn các loại “nước” khác trên cơ thể bạn. Sau khi tiếp xúc một thời gian với không khí, chất urea (urê) trong nước tiểu bị bẻ gãy tạo ra khí ammonia (amoniac). Chính ammonia mới gây ra mùi khai. Vì vậy để nhà vệ sinh không xả nước dọn rửa càng lâu thì càng bốc mùi kinh khủng (chẳng hạn như ở các nhà vệ sinh công cộng).

Phản ứng của urea khi có xúc tác urease (urêaza):

CO(NH2)2 + H2O → 2NH3 + CO2