Nước tiểu thực ra không có mùi khai

Nước tiểu bản thân nó không khai cho tới khi được thải ra ngoài. Thậm chí…

Người La Mã cổ đại dùng nước tiểu để đánh răng

Trong nước tiểu có chứa một chất hữu cơ là urea (urê – CH4N2O), khi để…