Chúa tể rừng xanh trên đồng cỏ

Lúc đầu phim Lion King (Vua Sư Tử) được gọi là King of Jungle (Vua rừng rậm), cho đến khi nhà làm phim nhận ra rằng sư tử sống ở thảo nguyên chứ không phải trong rừng.