Tại sao cây bài K♥ không có ria?

Thực ra ban đầu cây bài K nào cũng có ria mép, vì theo thiết kế thì mỗi cây K được minh họa bởi một vị vua có thật của nước Pháp (cây K cơ là đức vua Charlemagne. Tuy nhiên theo thời gian, vì chất lượng in ấn giảm dần qua mỗi lần sao chép nên ria mép của cây K cơ bị “rụng” mất. Cũng vì cùng lý do đó mà cây rìu vị vua này cầm đã biến thành một thanh kiếm, và kì cục hơn là thanh kiếm trông như đang đâm vào chính đầu của vị vua trong cây bài.

Hình ảnh cây K cơ qua các thời kỳ.