Cơ thể người có ít cơ hơn loài sâu bướm

Cơ thể người trưởng thành có khoảng 629-650 bó cơ phục vụ cho việc vận động, trong khi đó một con sâu bướm trưởng thành có tới khoảng 4000 bó cơ, riêng phần đầu đã có hơn 240 bó cơ, và mỗi đốt trên thân được điều khiển bằng 70 bó cơ.