Con người quên đi 90% giấc mơ của mình sau khi thức giấc

Theo thống kê, con người quên đi 50% giấc mơ trong vòng 5 phút sau khi thức dậy, và quên đi 90% giấc mơ sau 10 phút. Các nhà nghiên cứu cho rằng hiện tượng này xảy ra là do hồi hải mã (hippocampus – bộ phận hỗ trợ lưu trữ trí nhớ dài hạn) thường “ngủ” muộn hơn các bộ phận khác của não bộ nhằm ghi nhớ các thông tin đã nhận được trong khi thức, do đó nó cũng “dậy” muộn hơn các bộ phận khác. Các thông tin trong giấc mơ khi con người tỉnh dậy sẽ được lưu trữ tạm thời ở trí nhớ ngắn hạn, và do hồi hải mã chưa “dậy” nên những thông tin này sẽ không kịp lưu trữ lại trong trí nhớ dài hạn, và do đó sẽ nhanh chóng bị lãng quên.