Tai nạn hàng không chết người đầu tiên

Jean-François Pilâtre de Rozier (1754 – 1785) là một nhà khoa học người Pháp, một trong…

Người đàn ông đen đủi may mắn nhất lịch sử

Frane Selak – người đàn ông đen đủi và may mắn nhất thế giới. Ông đã…