Trà túi lọc được phát minh do tình cờ

Hẳn trong chúng ta không còn ai xa lạ với loại trà được đóng trong các…