Loài voi bao giờ cũng đi giày cao gót

… vì gót chân của chúng được tạo thành hoàn toàn từ đệm mỡ và thịt.