Vết chân tròn trên tuyết

Ở những nơi cực kỳ lạnh giá, chẳng hạn như ở Nam Cực hoặc ở những…

Hoa sương giá

Hoa sương giá (hoa băng) là một hiện tượng vật lý thú vị xảy ra với…