Tại sao chưa có thuốc tránh thai cho nam giới?

Gánh nặng tránh thai từ trước đến nay vẫn thường được đặt lên vai của người…