Hoa sương giá

Hoa sương giá (hoa băng) là một hiện tượng vật lý thú vị xảy ra với…

Ốc sên có thể ngủ liên tục đến 3 năm

Cuộc sống của ốc sên phụ thuộc rất nhiều vào độ ẩm của môi trường, do…