Ronaldo, Ronaldo, và Ronaldo

Tuyển thủ nổi tiếng thế giới Ronaldinho thực ra có tên là Ronaldo de Assis Moreira.…