Chú khỉ mang hàm hạ sĩ

Trong chiến tranh thế giới lần thứ I, chú khỉ mang tên Jackie được người chủ…

Trận chiến ngắn nhất trong lịch sử

… kéo dài chỉ 38 phút (hoặc 45 phút, tùy theo các mốc thời gian khác…