Cậu bé lái robot đi học

Devon Carrow là một học sinh như bao học sinh khác đang học tại trường Tiểu…