Ba hồ nước trên cùng một đỉnh núi

Kelimutu là một ngọn núi lửa lớn nằm trên đảo Flores, Indonesia. Trên đỉnh núi lửa…

Hoa sương giá

Hoa sương giá (hoa băng) là một hiện tượng vật lý thú vị xảy ra với…

Công viên dưới mặt nước tại Áo

Tại bang Styria của Áo có một ngôi làng tên là Tragöß. Cạnh làng có một…