Beethoven không biết tính nhân

Mặc dù là một nhà soạn nhạc đại tài, nhưng Ludwig van Beethoven lại rất dốt…