Hiệu ứng phai mờ Troxler

Hiệu ứng Troxler, được đặt theo tên nhà vật lý học người Thụy Sĩ Ignaz Paul…